Mykologie

Mykologie jako vědní obor se zabývá studiem hub. Dříve spadala pod botaniku, avšak houby nejsou součástí říše rostlin a dnes tvoří samostatnou třetí říši. Mykologie se kromě studia makromycetů zabývá též lišejníky a historicky studovala i další skupiny organismů s jednobuněčnými i vláknitými stélkami.