• Nejedlá

hlívečník Kavinův
Resupinatus striatulus (Pers.) Murrill

Synonyma:

Acanthocystis striatula (Pers.) Kühner (1926), Agaricus striatopellucidus Pers. (1800), Agaricus striatopellucidus var. griseus Pers. (1800), Agaricus striatopellucidus Pers. (1800)  var. striatopellucidus, Agaricus striatulus Pers. (1801), Agaricus striatulus var. glabellus Alb. & Schwein. (1805), Agaricus striatulus var. griseus Pers. (1800), Agaricus striatulus var. hirsutulus Alb. & Schwein. (1805), Calathinus striatulus (Pers.) Pat. (1897), Geopetalum striatulum (Pers.) Kühner & Romagn. (1953), Geopetalum striatulum (Pers.) Kühner & Romagn. (1953) var. striatulum, Pleurotus striatulus (Pers.) P. Kumm. (1871), Resupinatus striatulus var. prolificans Lib.-Barnes (1981), Resupinatus striatulus (Pers.) Murrill (1915) var. striatulus, Urosporellina striatula (Pers.) E. Horak (1968)

Biotop

Roste vzácně na odumřelém dřevu listnáčů.

Klíčové makro a mikro znaky

Klobouk: 0,5-2 (-3) mm v průměru, v mládí téměř kulovitý, pak pohárkovitý, klenutý, nakonec škeblovitý, konkávní, polokruhovitý až kruhovitý, hřbetem nebo bočně přirostlý, šedohnědý, často pokrytý bílým výtrusným prachem, s nápadně zvlněným okrajem s četnými záhyby.

Lupeny: lišty široké, řídké, paprsčitě se rozbíhající z jednoho bodu, zbarvené jako klobouk, jen světlejší.

Dužnina: s rosolovitou vrstvou, s neutrálním pachem i chutí.

Mikroskopie: bazídie kyjovité, tetrasporické, 21-26 (-30) x 6-7,5 µm, výtrusy kulovité až téměř kulovité, hladké, průsvitné, bezbarvé, neamyloidní.

hlívečník Kavinův (Resupinatus striatulus) na mrtvém kmenu

Jan Kalián
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 5033)

Herbářová položka

k dispozici