• Nejedlá

hlívečník připjatý
Resupinatus applicatus (Batsch) Gray 1821

Synonyma:

Acanthocystis applicatus (Batsch) Kühner (1926), Agaricus applicatus Batsch (1786), Agaricus applicatus Batsch (1786) var. applicatus, Agaricus applicatus var. sarmenticius Sacc. (1880), Agaricus epyxylon Schumach. (1803), Calathinus applicatus (Batsch) Pat. (1903), Calathinus applicatus (Batsch) Pat. (1903) var. applicatus, Calathinus applicatus var. calopogon Pat. & Demange (1910), Dendrosarcus applicatus (Batsch) Kuntze (1898), Geopetalum striatulum var. applicatum (Batsch) Kühner & Romagn. (1953), Hohenbuehelia applicata (Batsch) Zerova (1979), Phyllotus applicatus (Batsch) P. Karst. (1879), Pleurotus applicatus (Batsch) P. Kumm. (1871), Pleurotus applicatus (Batsch) P. Kumm. (1871) f. applicatus, Pleurotus applicatus f. kavinii Pilát (1935), Pleurotus applicatus f. laevis Pilát (1935), Pleurotus applicatus (Batsch) P. Kumm. (1871) var. applicatus, Pleurotus applicatus var. calopogon (Pat. & Demange) Sacc. (1912), Pleurotus applicatus var. cystidiatus Pat. (1915), Resupinatus applicatus (Batsch) Gray (1821) f. applicatus, Resupinatus applicatus (Batsch) Gray (1821) var. applicatus, Urospora applicata (Batsch) Singer (1936)

Biotop

Roste ve skupinách na odumřelém dřevu listnáčů, zejména buků (Fagus) a dubů (Quercus).

Klíčové makro a mikro znaky

Plodnice: drobné, tenké, bokem nebo temenem přirostlé k substrátu, v menších i početných skupinách.

Klobouk: 2-12 mm široký, přirostlý k substrátu bokem nebo hřbetní stranou, v mládí číšovitý a s podvinutým okrajem, později škeblovitý, šedý až šedohnědý, bělavě ojíněný nebo šedobíle sametově plstnatý.

Lupeny: řídké, paprsčitě se rozbíhající z jednoho bodu (místo připojení klobouku), zbarvené podobně jako pokožka klobouku nebo světlejší, na ostří světlejší až bělavé.

Dužnina: blanitá, ztuha rosolovitá, jakoby gumová, za vlhka šedá, za sucha světlejší, šedavá, s mírnou chutí a nevýryznou vůní.

Mikroskopie: výtrusy 4-6 x 3,5-5 µm, téměř kulovité, bezbarvé, neamyloidní

Na spodní straně větve listnáče u potoka.

Libor Hejl
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 4611)

Herbářová položka

k dispozici