• Nejedlá

kornatec našedlý
Dendrothele griseocana (Bres.) Bourdot & Galzin 1913

Synonyma:

Aleurocorticium griseocanum (Bres.) P.A. Lemke (1964), Aleurodiscus griseocanus (Bres.) Höhn. & Litsch. (1908), Corticium griseocanum Bres. (1898), Corticium papillosum (Höhn. & Litsch.) Sacc. & Trotter (1912), Dendrothele papillosa Höhn. & Litsch. (1907)

Biotop

Roste vzácně na kůře živých živých vrb (Salix), javorů (Acer), jilmů (Ulmus) a dalších listnáčů.

Klíčové makro a mikro znaky

Plodnice: rozlité, pevně přirostlé k substrátu, nepravidelně ostrůvkovité,  tenké, na povrchu v mládí moučnaté, pak hladké, bělavé až našedlé, tuhé, za sucha až křídovité konzistence.

Mikroskopie: bazídie bisporické (s 2 sterigmaty), výtrusy téměř kulovité až kulovité, s drobným zaobleným apikulem, reakce s Melzerovým činidlem negativní.

Dendrothele griseocana
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 3917)

Makroskopicky nerozlišitelný od jiných zástupců rodu Dendrothele.

Doporučená literatura k určování a články

CORTICIACEAE s.l.- (2010)A. BERNICCHIA& S. P. GORJÓN – 1008 pag., 427 photo, engl./ital. key , 17x24, ISBN 978-88-901057-9-1

Herbářová položka

k dispozici