Melzerův roztok 10ml

65,00 Kč vč. DPH

65,00 Kč bez DPH

Záruka (měsíce): 24

Skladem: ano

Melzerův roztok

Jedná se o roztok jódu, jodidu draselného a chloralhydrátu ve vodě. Používá se především pro zjišťování amyloidity.

S věty:
S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S37: Používejte vhodné ochranné rukavice
S39: Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej

R věty:
R42: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování
R43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

Ze stejné kategorie také doporučujeme

Podobné zboží