• Nejedlá

outkovečka citronová
Antrodiella citrinella Niemelä & Ryvarden 1983

Synonyma:

Flaviporus citrinellus (Niemelä & Ryvarden) Ginns (1984)

Biotop

Roste vzácně na mrtvém dřevě jehličnanů, zejména ve vyšších polohách, často ve společnosti troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola), vzácně i přímo na jejich plodnicích.

Klíčové makro a mikro znaky

Plodnice: pevně přirostlé k substrátu, obvykle rozlité, méně často s římsovitým kloboukem, 2-10 mm širokým, s vatovitým až vláknitým okrajem, zbarveným od bělavé do světle citronově nažloutlé, za sucha tvrdé.

Rourky: pružné, zbarvené stejně jako podložka, jen 1 mm dlouhé, póry 0,2-0,3 mm široké (3-4 na mm), nažloutlé, světle až sytě citronově žluté.

Dužnina: pod rourkami bělavožlutavá až slámově žlutá, až 1 mm tlustá, s mírnou chutí a nevýraznou vůní.

Mikroskopie: hyfový systém dimitický, generativní hyfy s přezkami, spory 3-3,5 x 2-2,5 µm, vejčité s poměrně velkou kapkou.

Na zetlelém kmenu jehličnanu, pravděpodobně smrku (Picea) 

Libor Hejl
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 5541)

Herbářová položka

k dispozici