• Nejedlá
  • Léčivá

troudnatec pásovaný
Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. 1881

Synonyma:

Antrodia serpens var. tuber P. Karst. (1889), Antrodia tuber (P. Karst.) P. Karst. (1898), Boletus fulvus Schaeff. (1774), Boletus marginatus Pers. (1794), Boletus pinicola Sw. (1810), Boletus semiovatus Schaeff. (1774), Coriolus helveolus (Rostk.) Quél. (1890), Favolus pinihalepensis Pat. (1897), Fomes albus (Lázaro Ibiza) Sacc. & Trotter (1925), Fomes cinnamomeus Trog ex Fr. (1849), Fomes lychneus Lázaro Ibiza (1916), Fomes marginatus (Pers.) Fr. (1849), Fomes marginatus (Pers.) Fr. (1849) f. marginatus, Fomes marginatus f. paludosus Murashk. ex Pilát (1936), Fomes pinicola (Sw.) Fr. (1849), Fomes pinicola var. marginatus (Pers.) Overh. (1953), Fomes pinicola (Sw.) Fr. (1849) var. pinicola, Fomes pini-halepensis Pat. (1897), Fomes subungulatus Murrill (1908), Fomes thomsonii (Berk.) Cooke (1885), Fomitopsis marginata (Pers.) P. Karst. (1881), Fomitopsis pinicola f. effusa (Bourdot & Galzin) Domański, Orloś & Skirg. (1967), Fomitopsis pinicola f. paludosa (Murashk. ex Pilát) Domański, Orloś & Skirg. (1967), Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. (1881) f. pinicola, Fomitopsis pinicola f. resupinata (Bourdot & Galzin) Bondartsev (1953), Fomitopsis subungulata (Murrill) Imazeki (1943), Friesia rubra Lázaro Ibiza (1916), Ganoderma rubrum (Lázaro Ibiza) Sacc. & Trotter (1925), Ischnoderma helveolum (Rostk.) P. Karst. (1879), Mensularia alba Lázaro Ibiza (1916), Mensularia marginata (Pers.) Lázaro Ibiza (1916), Piptoporus helveolus (Rostk.) P. Karst. (1882), Placodes helveolus (Rostk.) Quél. (1886), Placodes marginatus (Pers.) Quél. (1886), Placodes pinicola (Sw.) Pat. (1887), Polyporus cinnamomeus Trog (1832), Polyporus helveolus Rostk. (1838), Polyporus marginatus (Pers.) Fr. (1821), Polyporus parvulus (Lázaro Ibiza) Sacc. & Trotter (1925), Polyporus pinicola (Sw.) Fr. (1821), Polyporus pinicola (Sw.) Fr. (1821) var. pinicola, Polyporus ponderosus H. Schrenk (1903), Polyporus semiovatus (Schaeff.) Britzelm. (1887), Polyporus thomsonii Berk. (1854), Pseudofomes pinicola (Sw.) Lázaro Ibiza (1916), Scindalma cinnamomeum (Trog ex Fr.) Kuntze (1898), Scindalma marginatum (Pers.) Kuntze (1898), Scindalma semiovatum (Schaeff.) Kuntze (1898), Scindalma thomsonii (Berk.) Kuntze (1898), Trametes marginata (Pers.) P. Karst. (1882), Trametes pinicola (Sw.) P. Karst. (1882), Ungularia parvula Lázaro Ibiza (1916), Ungulina marginata (Pers.) Pat. (1900), Ungulina marginata f. effusa Bourdot & Galzin (1925), Ungulina marginata (Pers.) Pat. (1900) f. marginata, Ungulina marginata f. paludosa Pilát (1936), Ungulina marginata f. przibramensis Pilát (1929), Ungulina marginata f. resupinata Bourdot & Galzin (1925), Ungulina pinicola (Sw.) Singer (1929)

Biotop

Roste hojně na živém i mrtvém dřevu jehličnanů, řidčeji i listnáčů.

Klíčové makro a mikro znaky

Plodnice: víceleté, kloboukaté až polorozlité, bokem přirostlé, tvrdé.

Klobouk: 50-600 mm široký, polokruhovitý až kopytovitý, později zplošťující, s tvrdou lesklou kůrou, od přirůstajících vrstev pásovaný, pásy oddělené rýhami, okraj narůžověle bělavý, další pásy žluté, oranžové, červeno-hnědé, ve stáří šedočerný, za čerstva často ronící kapky.

Rourky: vrstevnaté, jednotlivé vrstvy 2-10 mm vysoké, ústí okrouhlá, úzká, drobná, 3-6 na mm, krémová až nažloutlá.

Dužnina: dřevnatá, krémová až nažloutlá, s nepříjemným nakyslým pachem.

Mikroskopie: generativní hyfy s přezkami, výtrusy 6-9 x 3,5-4,5 µm, elipsoidní až válcovité, hladké, neamyloidní.

Způsobuje hnědou hnilobu.

Mikro fotky a nákresy

troudnatec pásovaný rostl na smrkovém pařezu

Tomáš Chaluš
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 1888)

Herbářová položka

k dispozici