Mykologický průzkum NP Bavorský les

Autor: Redakce

Mykologický průzkum NP Bavorský les
Mykologický průzkum NP Bavorský les

V rámci česko-německého projektu, který si klade za cíl detailně prozkoumat západní část NP Bavorský les a závěry konfrontovat s mykoflorou na české straně pohoří Šumava, bylo počátkem dubna navštíveno několik lokalit. O letošní první exkursi do NP Bavorský les z března 2016 více v předcházejícím článku.

Oproti březnové návštěvě již zmizely i poslední zbytky sněhu s výjimkou nejvyšších poloh (Falkenstein a okolí). Navzdory výraznému oteplení se však mykoflora v národním parku probouzí jen zvolna. Slunečné počasí posledních dnů nepřálo ušíčkám černavým, která zejména na exponovaných místech zcela zaschla, aniž by stačila dozrát. Na třech mikrolokalitách se v hojném počtu objevuje jeden z nejvzácnějších druhů NP Bavorský les, ucháčovec šumavský. Na tlejícím buku bylo napočitáno přes 30 mladých plodnic, na jedlích byl  počet plodnic výrazně nižší. Na několika místech na exkrementech začíná fruktifikovat vzácnější křehutka výkalová. Z běžných druhů se pak hojně objevují skupinky kalichovky zvonečkové, mladé plodnice pevníku tenkého a další druhy.

Pozn.: text byl převzat ze stránek neziskové organizace Mladý mykolog z.s.