Mykoflóra Národního parku Bavorský les

Autor: Redakce

Mykoflóra Národního parku Bavorský les
Mykoflóra Národního parku Bavorský les

Česká nezisková organizace Mladý mykolog z.s. ve spolupráci s německými kolegy provádí rozsáhlý mykologický průzkum západní části NP Bavorský les, kterou lze vymezit jako oblast Falkensteinu a Roklanu situovanou v okrese Regen. Nacházejí se zde často jen velmi málo narušené biotopy, které se blíží biotopům původním. Jedním z cílů tohoto snažení je i komparativní přístup k mykofloře na německé straně pohoří Šumava (Böhmerwald) a na straně české v Západočeském kraji.

V období 22.-29.3.2016 bylo navštíveno několik lokalit v rámci mapovaného uzemí. Na většině míst se ještě nacházelo značné množství sněhu, zejména na otevřenějších stanovištích a taktéž pak ve vyšších polohách (Höllbachgspreng a další). Ze zajímavějších druhů se objevují čerstvé plodnice ohňovce Pouzarova, na padlých jedlových větévkách byly na dvou lokalitách nalezeny i vzácné pařezníky plavofialové , hojně se na padlých jedlích objevují mladé plodnice ušíčka černavého. Z běžnějších druhů byla velmi hojná hlíva číškovitá.

Pozn.: text byl převzat ze stránek neziskové organizace Mladý mykolog z.s.