Mykologické průzkumy

Zabýváme se mykologickými průzkumy převážně na západě Čech, ale i v dalších regionech, stejně tak i v zahraničí, zejména pak u našich sousedů - v Německu a na Slovensku. Nejčastěji se jedná o chráněná území s určitým stupněm ochrany, ale výjimkou nejsou ani průzkumy jiných lokalit, např. ruderálních míst a dalších.