• Jedovatá

čirůvka vláknitá
Tricholoma filamentosum (Alessio) Alessio 1988

Synonyma:

Tricholoma pardinum var. filamentosum Alessio (1983)

Biotop

Roste velmi vzácně v listnatých lesích, zejména pod buky (Fagus), s oblibou na vápnitých půdách.

Klíčové makro a mikro znaky

Klobouk: 40-90 (-140) mm široký, masitý, vyklenutý, plochý až mírně vmáčklý, v dospělosti často zprohýbaný, bez hrbolu, paprsčitě vláknitý až šupinkatý, často poměrně lesklý, v mládí světle šedý až kouřově šedý s jemným olivovým nádechem, mramorovaný, stářím pokožka rozpraskávající se na větší, o málo tmavší, olivově šedé až popelavě šedé šupiny, nevýrazně kontrastující s barvou podkladu.

Lupeny: shodné s čirůvkou tygrovanou (Tricholoma pardium).

Třeň: shodné s čirůvkou tygrovanou (Tricholoma pardium).

Dužnina: shodné s čirůvkou tygrovanou (Tricholoma pardium).

Mikroskopie: výtrusy 7-9 x 5,5-6,5 µm, široce elipsoidní až elipsoidní, hladké, neamyloidní, bazídie 35-50 x 7-10 µm, tetrasporické, přezky v pokožce klobouku přítomny.

Za čirůvku tygrovanou (Tricholoma pardium), která má tmavěji zbarvené šupiny, nápadně kontrastující se světým podkladem pokožky.

Herbářová položka

není k dispozici