• Nejedlá

kosmatka Le Galové
Scutellinia legaliae Lohmeyer & Häffner

Biotop

Roste na vlhké půdě, v listnatých i jehličnatých lesích, po okrajích cest, někdy i na trouchnivějícím dřevě.

Klíčové makro a mikro znaky

Plodnice: přisedlé k substrátu, na vrcholu zploštělé, 3-6 mm široké.

Svrchní plodná strana: oranžově červená, na okraji lemovaná tmavohnědými, 0,3-0,7 mm dlouhými chlupy.

Vnější strana: světleji zbarvená, pokrytá kratšími hnědými chloupky.

Mikroskopie: výtrusy 17-18 μm, kulovité, s kuželovitými bradavicemi o výšce 2-4 μm, chlupy špičaté, marginální 590-650 x 24-29 (32) µm dlouhé, špičaté nebo mírně zaoblené, na bázi jednoduché, vzácněji i rozvětvené.

 

Glejdura, S.: Rozšírenie a ekológia zástupcov rodu Scutellinia na Slovensku

kosmatka (Scutellinia legaliae) na holé zemi u vápencového jezera

Jan Kalián
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 5196)

Možnost záměny

Za další podobné druhy z početného rodu kosmatka (Scutellinia), které se obtížně rozlišují podle výtrusů a vzhledu chlupů.

Herbářová položka

k dispozici