• Nejedlá

pórnatka žlutobílá
Junghuhnia luteoalba (P. Karst.) Ryvarden 1972

Synonyma:

Chaetoporellus luteoalbus (P. Karst.) Bondartsev (1953), Chaetoporus luteoalbus (P. Karst.) M.P. Christ. (1960), Irpex luteoalbus (P. Karst.) Kotir. & Saaren. (2002),Physisporus luteoalbus P. Karst. (1887), Poria calcea f. luteoalba (P. Karst.) Bourdot & Galzin (1925), Poria luteoalba (P. Karst.) Sacc. (1888), Steccherinum luteoalbum (P. Karst.) Vesterh. (1996), Butyrea luteoalba (P. Karst.) Miettinen (2016)

Biotop

Roste velmi vzácně na trouchnivějícím dřevě jehličnanů, zejména borovic (Pinus).

Klíčové makro a mikro znaky

Plodnice: jednoleté, rozlité, nesnadno oddělitelné od substrátu, až 20 cm dlouhé, na přirůstajícím okraji bílé až bělavé, subikulum krémové až světle nahnědlé, cca 1 mm tlusté.

Rourky: za čerstva krémové, suchem hnědnoucí, 1-4 mm dlouhé, póry v mládí 4-8 na mm, pak méně, okrouhlé až mnohoúhelníkovité.

Mikroskopie: hyfový systém dimitický, generativní hyfy tenkostěnné, s přezkami, výtrusy (4) 5-6,5 x 1,5-2,3 µm, válcovité, rovné až mírně zakřivené, hladké, hyalinní.

Petr Vampola: Poznámky k choroši pórnatce žlutobílé – Junghuhnia luteoalba

Vzácná chorošovitá houba pórnatka žlutobílá (Junghuhnia luteoalba) má kromě typických inkrustovaných cystid v hymeniu roztroušené také velmi nápadné gloeocystidy. Ty jsou tenkostěnné, hladké, většinou válcovité, kyjovité nebo vřetenovité, se silně světlolomným obsahem. Tento velmi důležitý diagnostický znak není v publikovaných popisech tohoto druhu uváděn. Chorošovitá houba Junghuhnia japonica Núñez et Ryvarden, popsaná před 10 lety z Japonska, má stejné gloeocystidy jako autorem studované sběry J. luteoalba z Evropy a Severní Ameriky. Podle autorova názoru je J. japonica pravděpodobně pouze taxonomickým synonymem druhu J. luteoalba.

Na tlející borové (Pinus) kládě v jehličnatém lese.

Jiří Kout
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 6410)

Doporučená literatura k určování a články

Poroid fungi of Europe (2014)-Ryvarden, Melo, Niemelä

 

Herbářová položka

není k dispozici