• Nejedlá

chřapáč podobný
Helvella confusa Harmaja 1977

Biotop

Roste nehojně jako saprotrofní druh, hlavně na příkrých březích lesních potůčků v jehličnatých lesích, především pod smrky (Picea) a jedlemi (Abies).

Klíčové makro a mikro znaky

Plodnice: jasně děleny na plodnou část a třeň. Plodná část miskovitá až mělce miskovitá. Hymenium šedavé, vnější neplodná část jemně světlejší, mírně ojíněná, s patrnými nasedajícími tupými žebry třeně. Třeň krátký, tupě brázditý, nebo téměř oválný.

 

Mikro fotky a nákresy

Na břehu a pod přehem lesního potoka

Tomáš Chaluš
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 933)