• Nejedlá

střechan bedlovitý
Chlorophyllum agaricoides (Czern.) Vellinga 2002

Synonyma:

Endoptychum agaricoides Czern. (1845)
Secotium agaricoides (Czern.) Hollós (1902)

Biotop

Roste velice vzácně na teplých, suchých a písčitých stanovištích, v xerotermních oblastech na pastvinách, stepích, na okrajích hájů a někdy i borů, v akátových porostech a mezi různými bylinami. V ČR je zařazen mezi nezvěstné druhy (EX?), protože jeho stanoviště na Jižní Moravě, kde byl kdysy (r. 1934, 1948, 1953 a 1955) nalezán, např. v okolí Hodonína či Dolních Věstonic, zarostly nebo úplně zmizely z důvodu hospodářské činnosti. Úbytek úhorů, pastvin a neplodných půd tedy stojí za vymizením tohoto druhu z naší republiky. Kosmopolitní druh.

Klíčové makro a mikro znaky

Plodnice: dlouho uzavřené, v mládí nejprve zploštěle kulovité, citrónovité, hruškovité, protáhle vejčité s hrbolem nebo kuželovitě protáhlé, nejprve se vyvíjejí pod povrchem, za příznivých podmínek (např. po vydatných deštích) se dostávají na povrch, stále ale s okrajem přirostlým ke třeni, dorůstají do výšky 20-80 (-100) mm. Pokožka kloboukové části je suchá a kožovitá, v mládí bělavá, šedavá nebo nažloutlá, přitiskle šupinkatá, v dospělosti okrovějící až hnědnoucí, obvykle od spodku podélně rozpraskávající a dlouze se trhající, až ve stáří s okrajem oddělujícím se od třeně. Někdy se plodnice otevírá i nahoře, na vrcholu puká, cípovitě se rozevírá a tím odhaluje teřich a sloupek. 

Lupeny: husté, nízké, tenké, nepravidelné, zprohýbané, často anastomozující, hnědé.

Třeň: centrální, dobře vyvinutý, krátký, 10-15 mm tlustý, pevný, hladký, plný, na vrcholu se rozšiřující a přechází v okrovku, prostupuje plodnicí jako středový sloupek.

Teřich: v mládí houbovitý, tvořený protáhlými labyrintickými komůrkami, jejichž stěny tvoří lupeny, vyplňuje celou plodnici, v dospělosti se mění na hnědý výtrusný prach.

Mikroskopie: výtrusy 7-10 (-12) µm, téměř kulovité až vejčité, hladké, tenkostěnné, s nenápadným klíčním pórem, s 1 nebo několika tukovými kapkami, žlutoolivové až žlutohnědé, neamyloidní.

V minulosti se byl tento druh řazen k břichatkovitým houbám, ale nové poznatky a moderní metody přeřadily střechan bedlovitý (Chlorophyllum agaricoides) k  Chlorophyllum.

Chlorophyllum agaricoides
Mikuláš Lazor
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 5944)

Herbářová položka

není k dispozici