• Nejedlá

káčovka jeřábová
Biscogniauxia repanda (Fr.) Kuntze 1891

Synonyma:

Biscogniauxia pezizoides (Ellis & Everh.) Kuntze (1891)
Hypoxylon repandum (Fr.) Fr. (1849)
Nummularia pezizoides Ellis & Everh. (1884)
Nummularia repanda (Fr.) Nitschke (1867)
Nummularia repanda f. querceti Rehm
Nummularia repanda (Fr.) Nitschke (1867) f. repanda
Nummularia repanda (Fr.) Nitschke (1867) var. repanda
Nummularia repanda var. zonata Ellis & Everh. (1893)
Nummularia repandoides var. singaporensis Sacc. (1921) 
Nummulariella repanda (Fr.) Eckblad & Granmo (1978)
Numulariola repanda (Fr.) House (1925)
Patellaria repanda (Fr.) Hepp (1857) var. repanda
Sphaeria repanda Fr. (1815)

Biotop

Roste na odumřelém dřevě listnáčů, zejména jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia).

Klíčové makro a mikro znaky

Plodnice: stromata se vyvíjí částečně v substrátu, jsou tvrdá, okrouhlá až protáhlá, plochá, od ústí perithécií tečkovaná, okraj obvykle nápadně vyvýšený, nepravidelný, roztrhaný a popraskaný, zbarvení uhlově černé.

Ostioly: prstýnkovité, stejně zbarvené jako povrch.

Mikroskopie: vřecka s amyloidním apikálním aparátem, výtrusy 11,5-14,5 x 4,5-6 μm, elipsoidní, s klíční štěrbinou po obou stranách, hladké, hnědé až tmavě hnědé.

Na tlejícím kmenu jeřábu (Sorbus).

Libor Hejl
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 6097)

Za ostatní podobné druhy Biscogniauxia, které obvykle rostou na jiném substrátu. Pro správné určení je ale nutno položky mikroskopovat.

Herbářová položka

k dispozici