• Nejedlá

kůžička bledohnědá
Auriculariopsis albomellea (Bondartsev) Kotl. 1988

Synonyma:

Auriculariopsis albomellea (Bondartsev) Tellería (1995)
Auriculariopsis melzeri (Pouzar) Stalpers (1988)
Cytidia albomellea Bondartsev (1927)
Cytidiella albomellea (Bondartsev) Parmasto (1968)
Cytidiella melzeri Pouzar (1954)
Phlebia albomellea (Bondartsev) Nakasone (1996)

Biotop

Roste velmi vzácně na odumřelém dřevu listnáčů i jehličnanů, zejména borovic (Pinus) a dubů (Quercus).

Klíčové makro a mikro znaky

Plodnice: v mládí nejprve rozlité, 3-6 mm široké, později nepravidelně miskovité, až 20 mm široké, obvykle vzájemně srůstající, s dovnitř ohrnutým a zvednutým okrajem, blanitě voskovité konzistence, sterilní strana bílá až bělavá a plstnatá.

Hymenofor: hladký, mírně hrbolkatý až slabě vrásčitý, světle hnědý až hnědý.

Mikroskopie: výtrusy 6,5-8,5 × 3-4 µm, široce elipsoidní až elipsoidní, hyalinní, hladké, neamyloidní, hyfový systém monomitický.

Kůžička bledohnědá (Cytidiella albomellea) na odumřelé borové (Pinus) větvi v kulturním lese v Plzni.

Jiří Kout
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 6007)

Herbářová položka

není k dispozici