• Nejedlá

outkovečka naoranžovělá
Antrodiella mentschulensis (Pilát ex Pilát) Ryvarden 2014

Synonyma:

Frantisekia mentschulensis (Pilát ex Pilát) Spirin (2007)
Poria mentschulensis Pilát  (1953)

Biotop

Roste poměrně vzácně na odumřelém dřevu listnáčů, zejména buků (Fagus) v přirozených lesích.

Klíčové makro a mikro znaky

Plodnice: rozlité, častěji polorozlité až polokloboukaté, s nepravidelnými, vějířovitými klobouky.

Klobouk: povrch jemně sametový, žlutý, oranžově okrový až oranžový, s bílým, plstnatým, přirůstajícím okrajem.

Rourky: u klobouků cca 5 mm dlouhé, u rozlitých stupňovitých plodnic rostoucích na šikmé ploše až 10 mm dlouhé. Ústí rourek velmi drobná, 5-8 na 1 mm, žlutavá, naoranžovělá, krémově hnědá. 

Mikroskopie: výtrusy 3,5-5 x 1,5-2 μm, válcovité, hyfový systém dimitický, přezky na generativních hyfách přítomny, bazidie tetrasporické.

Antrodiella mentschulensis
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 3959)

Herbářová položka

k dispozici