• Nejedlá

pórnatka rozlitá
Antrodia gossypium (Speg.) Ryvarden 1973

Synonyma:

Fibroporia gossypium (Speg.) Parmasto (1968)
Leptoporus destructor var. resupinatus Bourdot & Galzin (1928) 
Leptoporus resupinatus Bourdot & Galzin ex Pilát (1932)
Poria gossypium Speg. (1898) 
Tyromyces resupinatus (Bourdot & Galzin ex Pilát) Bondartsev & Singer (1941)
Tyromyces resupinatus f. longitubulatus Parmasto (1959)

Biotop

Roste na mrtvém dřevě jehličnanů, zejména smrků (Picea), jedlí (Abies), modřínů (Larix) a borovic (Pinus), ale i na okolním substrátu, např. na borůvčí, jehličí či travinách.

Klíčové makro a mikro znaky

Plodnice: jednoleté, rozlité, často rozsáhlé a pokrývající veškerý okolní substrát, až do 5 mm tlusté, snadno oddělitelné od substrátu, nápadně měkké a křehké, se širokým bílým okrajem a s nevýraznou chutí. 

Rourky: v mládí nejprve bělavé, za sucha a stářím krémovějící, ve stáří až nahnědlé, póry 3-6 na mm, stejně zbarvené jako rourky (ve stáří někdy zůstávají bílé a kontrastují s tmavšími rourkami).

Mikroskopie: hyfový systém dimitický, generativní hyfy s přezkami, spory 4,5-6 x 2,2-3 µm, elipsoidní, bazídie 15-20 x x 4-5 µm, tetrasporické (4-výtrusé), s bazální přezkou.

Antrodia gossypium
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 6818)

Možnost záměny

Zejména za Antrodia vaillantii, která má delší a širší spory.

Herbářová položka

k dispozici