Polypores of the Mediterranean region (2020)-A.Bernicchia, S.P. Gorjón

Autor: Redakce

Polypores of the Mediterranean region (2020)-A.Bernicchia, S.P. Gorjón
Polypores of the Mediterranean region (2020)-A.Bernicchia, S.P. Gorjón

Novinka, která vyjde. Kniha bude obsahovat nomenklaturní informace o Polyporaceae s.l., které rostou v oblasti středozemního moře, ale nejen tam. Bude se jednat o komplexní dílo z oblasti středozemního moře zaměřené na chorošovité druhy makromycetů. Bude obsahovat 116 rodů s přibližně 400 druhy popsaných makromycetů a bude zde také navrženo 6 nových kombinací druhů. Každý rod bude mít svůj klíč k určování. Každý druh bude prezentován fotografií, mikrofotografií, popisem, ekologií atd.

Objednávky jsou možné na tomto odkazu.