Jak sbírat a upravovat houby na kuchyňské využití?

Autor: Redakce

Jak sbírat a upravovat houby na kuchyňské využití?
Jak sbírat a upravovat houby na kuchyňské využití?
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 3879)

Jak sbírat a upravovat houby na kuchyňské využití?

Nejprve si musíme říci, že platí jednoduché a všeobecně platné pravidlo: Sbírejte a konzumujte houby, u kterých máte stoprocentní jistotu jejich určení, a patří k jedlým druhům.

Při sběru dbáme na to, aby houby byly dopravovány ke kuchyňskému využití maximálně obezřetně, tzn. nikdy nepoužívejte např. igelitové tašky k jejich přenosu. Vhodné jsou různé košíky, které jsou vyráběny ve všech možných velikostech a všemožných tvarech.  Ideální jsou košíky s horním víkem, protože po očištění a uložení minimalizujete spad nečistot do košíku na takto ošetřené houby.

Sbírejte houby, které jsou zdravé, nenapadené druhotnou plísní a nečervivé, nebo s minimální červivostí (při sběru pro výkup je třeba dbát na naprostou nečervivost).

U většiny druhů hub sbíraných pro kuchyňské účely je potřeba dobrého tepelného zpracování (min. 20 minutová úprava varem). Ne všechny druhy jedlých hub se hodí ke smažení, protože při rychlém ohřevu se může stát, že některé termonestabilní látky se nestačí vyloučit a může nastat u konzumentů případná nevolnost. Pamatujte na to, že houby jsou všeobecně těžce stravitelné a mohou u citlivých jedinců (výjimečně)vyvolávat pocity přetíženého žaludku až nevolnost. U některých druhů je také vhodné konzumovat pouze klobouk, protože třeň bývá výrazně tužší např. václavka.

Houby, které sušíme, by měli být rozkrájeny na plátky o maximální tlouštce 5mm, aby bylo zajištěno jejich dobré a kvalitní prosušení. V průmyslových sušičkách rozkládejte houby rovnoměrně v jedné vrstvě a sušte pozvolna. Při sušení na sítech taktéž dbejte na to, aby byly houby pouze v jedné vrstvě a zajistěte, aby byly sušeny v dobře větraných místech.

Při skladování v mrazničce můžete houby skladovat jak přímo čerstvé, tak předvařené jako polotovar. Po vyjmutí je potřeba spotřebovat celou dávku a jednou rozmrzlé houby není vhodné opětovně mrazit.