Ganoderma lucidum a její vliv na zdraví

Autor: Redakce

Ganoderma lucidum a její vliv na zdraví

Mladá plodnice lesklokorky lesklé (Ganoderma lucidum) na pařezu dubu (Quercus) na teplé stráni nad řekou.

Libor Hejl
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 3605)

Lesklokorka lesklá patří mezi houby s nejdelší tradicí používání. Přisuzuje se jí celá řada účinků, z nichž řada byla experimentálně prokázana vědeckými výzkumy. Jaké účinky jsou této houbě ve světě přisuzovány?

-       posílení imunitního systému resp. zvýšení odolnosti vůči stresu, neboť obsahuje látky působící imunostimulačně (betaglukany), antibakteriálně a antivirálně. Velké uplatnění nachází při obnovování síly organismu po operacích či velkém vyčerpání - fyzickém i duševním. Tradičně se rovněž používá k podpoře posílení kloubů, šlach a kostí, zvýšení vitální energie a "nadlehčení" těla. Po transplantacích orgánů díky účinkům některých triterpenů byli pacienti lépe chráněni před nemocemi, které často jdou ruku v ruce s transplantacemi. Klinické testy prokázaly účinnost řady polysacharidů na imunitu, stimuluje makrofágy (interleukin 1,2, 6, 10)

-       prevence před rakovinotvorným bujením – imunitní systém bojuje se zmutovanými buňkami 3 způsoby: cytotoxické T buňky zabíjejí napadené buňky, dále pak maligní buňky mohou být oslabeny a pak zničeny normálními buňkami, nebo je mohou zničit látky podobné toxinům (TNF – alfa, Interleukin-1-beta a Interleukin-6). Při testech in vitro polysacharidy výrazně zvýšily tyto 3 látky na horní hranici normálních hladin. Příliš vysoké hladiny TNF alfa mohou zničit i normální buňky, ale reishi  nezpůsobila stoupnutí hranice do nebezpečných hladin. Reishi též brání růstu a vývoji krevních cév, jež vyživují rakovinu při rakovině prostaty, modulací specifických signálů. Reishi je též jednou z 8 bylinek, které se používají v komplexu PC-SPES při rakovině prostaty pro potlačení symptomů. Je úspěšná i při léčbě rakoviny prsu. Aktivní polysacharidy aktivovali při testech na Taiwanu řadu imunitních buněk (makrofágy, B buňky atd.) následkem čehož docházelo k výraznější likvidaci maligních buněk. Nicméně ačkoliv je přímo aktivní proti mikrobům (Suay et al, 2000), většina studií ukazuje, že není všeobecně přímo aktivní proti většině typu rakovin ve srovnání s jinými druhy hub (Ooi et al., 2002)

-       pomáhá při ozařování při rakovině – poslední testy na ozařovaných myších prokázaly, že reishi zabránila snížení počtu bílých krvinek v důsledku radiace a chránila je před poničením radiací. Zároveň se snížila úmrtnost myší po ozáření. To naznačuje, že reishi by mohla být účinná i u lidí. Též se má za to, že reishi vyvolává produkci látek jako interferonn (protein, který se tvoří v buňkách a bojuje proti virům) a interleukin-1 a interleukin-2.

-       proti rakovině kůže – poslední výzkumy ukazují, že reishi dokáže chránit DNA buněk vystavených ultrafialovému záření a zpomaluje stárnutí kůže

-       pro anti-agingové vlastnosti, nebo lépe podporu "zdravého" stárnutí, jedná se o přírodní antioxidant, který působí proti volným radikálům, a nachází tak uplatnění u starých i mladých. Z mycelia izolovaný polysacharid zvýšil produkci dusíkatých oxidů z makrofágů, ale zároveň snížil ostatní volné radikály a zabránil tak poškozování zdravých buněk (Han et al, 1998, Li et al, 2002). Obsahem specifických triterpernoidů pomáhá ochraňovat cévy před kornatěním a před aterosklerózou a pomáhá snižovat přilnavost krevních destiček. Testy v Hong Kongu a Číně prokazují výrazné účinky kyseliny ganodermová A, B, C a D, garodermanotriolu atd. coby velice silných antioxidantů.

-       k ochraně a detoxikaci jater, popisovány jsou podpůrné účinky na regeneraci jater po zatížení (např. západními léčivy, alkoholem či u hepatitid). Popisováno je vychytávání těžkých kovů z těla, čehož je možno využít mj. vždy po ošetření amalgámových zubních výplní.

-       chronické bronchitidě, velice dobré výsledky při testech na lidech, 60-90 % z 2000 pacientů po 14 denní léčbě tabletami či sirupem z reishi výrazné zlepšení.

-       imunomodulace – reishi stimuluje imunitní systém, avšak nikoliv až do nebezpečné nadměrné stimulace, vykazuje vyšší antikomplementární aktivitu než krestin z outkovky pestré.

-       astma (poslední výzkumy a testy na lidech potvrzují velkou účinnost reishi), alergie (zatím není dostatečně objasněno, nicméně je prokázáno na lidech, že zabraňuje uvolňování histaminu, který má za následek alergické reakce, zabraňuje a zmírňuje alergické reakce typů I, II, III, IV), neboť po stovky let se lesklokorka doporučuje jako podpůrný prostředek při kašli, zahlenění, dušnosti i astmatu.

-       kardiovaskulárních nemocech - účinek lesklokorky na srdečně-cévní soustavu není zcela pochopen, ale dominují v něm účinek proti zánětu a účinek proti proliferaci, tedy přehnanému růstu cévní tkáně. To má dále souvislost s protirakovinným potenciálem lesklokorky. Nejnovější práce tchajwanských lékařů objasňuje mechanizmus účinku lesklokorky proti cévním novotvarům na buňkách hladkého svalu lidské aorty.

-       srdeční arytmie, testy na lidech prokázaly účinnost reishi při arytmiích

-       hypertenzi, neboť výzkumy popisují vlastnosti kyseliny ganoderové na snižování krevního tlaku (lesklokorka pomáhá při nízkém i vysokém krevním tlaku). Extrakty z reishi při testech na lidech prokázaly navrácení hladin krevního tlaku do normálu po 4 týdnech.Fungovalo to i v případě vodných extraktů (též platí u shiitake, naopak neplatí u maitake)

-       nespavosti, čehož využívali taoističtí mniši, když potřebovali pomoci uklidňovat ducha i mysli a zlepšit duševní výkonnost. Dnes už se pro tyto účely začíná využívat i v západní medicíně. Uklidňující účinky na nervový systém jsou přisuzovány triterpenům. Testováno na lidech.

-       migréně

-       dně, neboť výzkumy popisují vlastnosti kyseliny ganoderové na snižování lipoproteinů (LDL) a triglyceridů (Tindall, 2005)

-       revma

-       sklerodermii

-       žloutenka, dobré výsledky extraktů z reishi při žloutence, testováno na lidech se žloutenkou typu B, 92,4 % z 355 pacientů mělo dobré výsledky při aplikaci Wulingdan prášků, které obsahují též plodnice reishi (Yan et al, 1987)

-       zvýšená hladina cholesterolu, okysličené steroly reishi v testech bránily syntéze LDL (špatného) cholesterolu účinněji než statinové látky, které jsou velice účinné pro snižování cholesterolu v lékařství.

-       zánět ledvin

-       posiluje srdce (Chang a But, 1986, Chen a Zhang, 1987), játra a ledviny

-       protistresové účinky

-       zvyšování libida

-       kloubní onemocnění, při artritidě (Stavinoha et al, 1990, 1996, Lin et al, 1993, Mitzuno a Kim, 1996, Lee et al, 2001)

-       protizánětlivé účinky, testováno na myších, při testech bylo prokázáno velice silné protizánětlivé působení při orálním podávání extraktu z plodnice na oba standardní protizánětlivé testy, které se využívají při testování léku s protizánětlivými účinky. Aktivní látka byla srovnatelně účinná s běžně používaným hydrocortisonem, látce ze skupiny kortikosteroidních hormonů. Na rozdíl od této látky však reishi nezpůsobovala typické vedlejší efekty, ani vedlejší efekty (žaludeční vředy atd.), které jsou typické pro léčbu nesteroidními protizánětlivými látkami jako je aspirin či ibuprofen. (Lin et al, 1993, Stavinoha et al, 1990). Zjevný protiklad, že reishi posilující imunitu zároveň působí protizánětlivě, je vysvětlováno tím, že reishi má efekt obousměrný v závislosti na dávkování. Protizánětlivé účinky pak zde mají především triterpenoidy (Stavinoha et al, 1996).

-       u nádorových onemocnění, kdy je možno podpůrně využít antinádorové aktivity obsažených specifických betaglukanů a germania. Popisovány jsou podpůrné účinky na toxické a vedlejší účinky chemoterapie či radioterapie, podporu makrofágů, regulaci T a B lymfocytů.

-       protiplísňový účinek - Indičtí výzkumníci v lesklokorce dokonce nedávno objevili i lektin s protiplísňovým působením proti mnoha nebezpečným plísním: patogenům Trichophyton rubrum, Trichophyton tonsurans, Trichophyton interdigitale, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis a i mnoha běžným, nepatogenním plísním.

-       antivirové a antibakteriální účinky - čínské výzkumy pak prokázaly, že protein ganodermin je velice silným anti-fungálním činidlem. Proteoglukany jsou pak silným činidlem proti HSV-1 a HSV-2, stejně tak Gnaodermadiol je aktivní proti HSV-1. Tři nově objevené triterpeny pak prokázaly účinnost proti Epstein-Barrovu viru, který způsobuje mononukleózu a je zároveň spouštěčem nádorů. Reishi je účinná dále např. proti Escherichia coli, Pseudomonas syringae, Bacillus subtilis, Plasmodium sp., Batrytus cynerea, Fusarium oxysporum a chřipkovému viru. Při testech „in vitro“ a „in vivo“ na myších pak účinnost proti viru HIV (reishi extrakt, látka adenosin, který je zároveň např. v housenici a shiitake).

-       snižuje srážlivost krve, mírné antikoagulační účinky

-       podporujenormální průtok krve a kyslíku do srdce, díky okysličování krve pomáhá ve vysokých nadmořských výškách

-       Parkinsonova choroba, olej z výtrusů zabránil poškození mozku při této chorobě u myší

-       benigní hyperplazie prostaty, extrakt z reishi se ukázal být velice účinným při zabránění růstu prostaty u myší a přisuzuje se velký potenciál lesklokorce i v tomto ohledu při léčbě lidí

-       cukrovka, beta-glukany (ganodelan A a B) pomáhají uvolnit insulin a tak se jeví jako potenciální prostředky pro léčbu cukrovky

-       Alzheimerova choroba, úspěšně testováno na lidech (Tamura et al, 1987)

-       svalová dystrofie, testováno na lidech

-       podpora a obnova buněk kostní dřeně, bílých a červených krvinek, NK („natural killers“) buněk (Zhu et al, 2007)

-       účinná při závratích, testováno na lidech (Ying et al, 1987)

-       účinná při dvanácterníkových vředech, testováno na lidech (Ying et al, 1987)

-       otravy houbami, (Ying et al, 1987)