Exkurse na Rachelsee

Autor: Redakce

Exkurse na Rachelsee

housenice červená (Cordyceps militaris) na kukle

Jan Kalián
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 5137)

V minulém týdnu se v Bavorsku, v malém městečku St. Oswald, konal týdenní seminář Citizen Science week uskutečněný díky grantu Evropské Unie. K německým a rakouským kolegům se připojila i skupinka mykologů z Mladého mykologa , aby měla svého zástupce i česká strana pohoří Šumava. Zajímavá mykologická exkurse proběhla k jezeru Rachelsee, které se nachází pod známým vrcholem Šumavy - Roklanem. Jezero se nachází v nadmořské výšce lehce nad 1000 m.n.m. a po jeho jedné části, částečně v těžko přístupné oblasti se nachází pralesovitá lokalita s množstvím mrtvého dřeva. Bohužel, stejně jako jinde na Šumavě, s houbami to nebylo slavné.

Nasbírali jsme kolem šedesátky druhů, přičemž většinu z nich lze označit za druhy běžné, případně obvyklé na pralesovitých lokalitách. Nejvýznamnějším nálezem se tak stal náš nález kostrovky Stelliny. Jedná se teprve o druhý zdokumentovaný nález na území Německa a první nález v Bavorsku. Je tomu tak však jen oficálně, neboť ve výčtu ještě zatím není zaevidován náš nález na jiné lokalitě v Bavorsku, kde se před dvěma roky jednalo o prvonález v rámci spolkové země Bavorsko.