Choroše Evropy ve sbírkách Muzea Vysočiny Jihlava

Autor: Redakce

Choroše Evropy ve sbírkách Muzea Vysočiny Jihlava
Choroše Evropy ve sbírkách Muzea Vysočiny Jihlava

Autoři: Petr Vampola a Eva Charvátová
Vydavatel: Vampola Petr, Jihlava, předpoklad prosinec 2021
(formát A4, pevná šitá vazba V8, 728 stran křídového papíru, 506 barevných fotografií)
Houby s rourkovitým, resp. poroidním hymenoforem, známé jako choroše (Polyporales s. l.), tvoří v houbové říši tzv. velkých hub (makromycetů) sice nevelkou, přesto však velmi zajímavou skupinu. V Evropě je známo jen něco přes čtyři stovky druhů, jejich správné rozlišování však patří v mykologii k těm nejnáročnějším disciplínám. Autoři přehledně zpracovali seznam všech herbářových položek chorošů uložených ve sbírkách Muzea Vysočiny v Jihlavě, který by tak měl posloužit jako databáze pro badatele a specialisty polyporology. Základem sbírky jsou převážně vlastní sběry prvního z autorů (P. V.) nejen z oblasti Českomoravské vrchoviny, ale i z dalších regionů na území bývalého Československa. V řadě případů se jedná o prvonálezy vzácných druhů na tomto území a k nejcennějším položkám pak patří typový materiál pro vědu nově popsaných druhů. V menší míře jsou ve sbírce zastoupeny i choroše z jiných zemí Evropy.
I když autoři své dílo skromně považují pouze za katalog herbářových položek, jejich stručné komentáře k jednotlivým druhům přinášejí i řadu nových a dosud nepublikovaných poznatků. U všech zařazených druhů je navíc uveden údaj o tvaru a velikosti výtrusů, což je jeden z nejdůležitějších mikroskopických diagnostických znaků. U většiny druhů je doplněna také barevná fotografie buď čerstvých plodnic nebo exsikátů. Podrobný seznam citované mykologické literatury pak umožňuje snadno vyhledat další doplňující informace. Připojený rejstřík všech v knize uvedených latinských jmen hub pak usnadní orientaci při vyhledávání určitých druhů a terminologický slovník vysvětluje všechny v knize použité odborné termíny. Tento „katalog“ tak je nejenom rozsáhlou herbářovou databází, ale ve skutečnosti může být i velmi dobrou pomůckou při určování v Evropě rostoucích druhů chorošů.
Přestože kniha je primárně určena specialistům studujícím dřevožijné houby, cenné informace z ní mohou čerpat také ostatní mykologové a houbaři, lesníci nebo ochránci přírody a v neposlední řadě pak všichni milovníci přírodních zajímavostí.

Objednávky lze provádět zde: 

Předpokládaná maloobchodní cena: 1482,-