zvoneček spáleništní (Geopyxis carbonaria)

Autor: Martin Bartůšek

zvoneček spáleništní (Geopyxis carbonaria)
zvoneček spáleništní (Geopyxis carbonaria)
Libor Hejl
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 3107)

Na výpravě za druhy hub, které jsou přísně vázány na antrakofilní prostředí jsme si všimli jedné zajímavosti. Mezi klasicky zabarvenými plodnicemi zvonečků spáleništích se vyskytovaly skupiny plodnic tohoto druhu s výrazně oranžovějším zabarvením apothecia. Byly to jasně, patrně ohraničené skupiny plodnic často o více než padesáti jedincích.

Jednalo se o lokalitu, která byla v srpnu 2015 postižená lesním požárem. Oheň zachvátil asi 10 ha lesní plochy. V dnešní době je asi polovina této plochy vytěžena. Z dendrologického hlediska se jednalo o smíšený les smrků (Picea) a borovic (Pinus), vtroušeně též břízy (Betula). Ve zbytku nevytěženého lesa převládají v současné době borovice.

Zvoneček spáleništní se v období pozdní zimy a brzkého jara vyskytoval na lokalitě ve velmi hojném počtu. Jednalo se o koberce plodnic, které prakticky pokrývají asi 60 % spálené nevytěžené lesní plochy. Klasicky zabarvené plodnice, vyjádřeno percentuálně, byly zastoupeny asi v 99%, oproti oranžově vybarveným ostrůvkům, stejného druhu. Ale barevný rozdíl byl tak markantní, že jsem se rozhodl plodnice zmikroskopovat a porovnat mikroznaky obou barevných variet.

Mikroskopie klasicky zabarvených plodnic: výtrusy hyalinní, hladké, oválné až mírně vřetenovité 14-16×8-8,5 μm velké. Parafýzy válcovité na koncích jemně rozšířené. Ve vrcholových částech parafýz byl granulární obsah oranžovohnědé barvy.

Mikroskopie oranžově zabarvených plodnic: výtrusy prakticky nepozorovány, vřecka povětšinou sterilní. Pokud byly pozorovány výtrusy, byla velká většina z nich zkolabována, občas pozorován výtrus, stejně velký jako u klasicky zabarvených plodnic, ale velmi málo. Oproti klasicky vybarveným plodnicím bylo při mikroskopování patrné, že množství parafýz je výrazně odlišné, převyšovaly několikanásobně množství parafýz pozorovaných u klasicky vybarveného druhu. Parafýzy rovněž obsahovaly ve vrcholových částech granulární obsah oranžovohnědé barvy, ale byl výrazně početnější.

Domnívám se, že barva oranžových plodnic je způsobena granulárním obsahem parafýz, který není tolik narušován (rozmělněn) množstvím bezbarvých vřecek a tudíž odstín těchto plodnic je sytější a více oranžový díky této anomálii. Je otázkou zda nepovažovat takto zabarvené plodnice tohoto druhu za určitou formu. Je znám také taxon Geopyxis rehmii Turnau 1984, se kterým by se tato oranžová varieta dala konfrontovat, osobně se nedomnívám. že tento taxon G.rehmii je platným a dobrým druhem.