Terénní průzkum Šumava a Bavorský les

Autor: Redakce

Terénní průzkum Šumava a Bavorský les

kotrč Němcův (Sparassis Nemecii) v přirozeném smíšeném lese

Jan Kalián
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 5145)

Po vydatných deštích jsme plni elánu vyjeli na několikadenní terénní průzkum Šumavy a Bavorského lesa v rámci mezinárodního projektu Funga. Navštívili jsme několik přirozených lokalit na straně německé, stejně tak jsme zmapovali i několik lokalit na straně české. 

Navzdory tomu, že závlaha byla v posledních týdnech nadprůměrná, dlouhodobý srážkový deficit byl v lesích znát. Mykorrhizní druhy se prakticky vůbec nevyskytovaly. Když, tak jen zcela ojediněle a jen zástupci několika málo druhů. O trochu lépe na tom byly lignikolní druhy, avšak i zde je třeba konstatovat, že druhů bylo poskrovnu. Situace byla jako vždy v době sucha lepší jen v zábřežcích potoků a podél cest. Specifickým biotopem pak je rašeliniště, kde se toho dalo najít nejvíce. Bohužel se v posledních dnech dostavily opět tropy a tak si na masovější růst budeme muset zřejmě dál počkat. 

< >