Objevuje se helmovka sněžná

Autor: Jan Kalián

Objevuje se helmovka sněžná

helmovka sněžná (Mycena flos-nivium) na své jediné lokalitě v Plzeňském kraji

Jan Kalián
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 3084)

Helmovka sněžná (Mycena flos-nivium) je vzácným druhem, který je v Červené knize makromycetů (Holec & Beran, 2006) řazen mezi kriticky ohrožené druhy. Kolega Martin B., specialista na rod Mycena, jej před lety objevil i na severním Plzeňsku. Od té doby fruktifikaci tohoto všeobecně velmi vzácného druhu pravidělně na lokalitě sledujeme. Letos se plodnice objevily ve stejné době jako v loňské sezóně. Pozitivem je, že se podhoubí rozrostlo a přestože došlo k rozložení původního substrátu, druh se rozšířil po nejbližším okolí. 

Tato helmovka je typicky jarním druhem, který roste saptrotrofně na tlejícím dřevě a šiškách jehličnanů. Lze zaměnit s některými podobnými druhy, jako je např. helmovka šiškomilná (Mycena strobilicola), která roste ve stejné době na šiškách, avšak odlišuje dusičným pachem, navíc nemá lupeny zoubkem připojené.