Mykologické kurzy pro základní a střední školy

Autor: Redakce

Mykologické kurzy pro základní a střední školy
Mykologické kurzy pro základní a střední školy

Mykologické kurzy pro základní a střední školy

 

Náš spolek pořádá mykologické kurzy pro základní a střední školy k prohloubení výuky biologie v těchto zařízeních. Jedná se o dvouhodinový program, který je rozdělen dvou bloků.

V první hodině doprovázíme žáky v terénu poblíž škol, ať již se jedná o parky či blízké přilehlé lesní celky a seznamujeme žáky a studenty s makromycety v blízkém okolí školy. Hovoříme s nimi při tom o základech mykologie jako vědy, o základních rozděleních v říši hub a provádíme drobný sběr plodnic k dalšímu podrobnějšímu průzkumu.

V druhé hodině ukazujeme žákům a studentům v učebnách, za pomoci moderní techniky (vizualizéru, DATA-projektoru atd.), mikroskopii hub. Seznámí se a prakticky mohou vidět jednotlivé části hub pod mikroskopem. Snažíme se dbát na to, aby studované plodnice hub byly ty, které sami žáci a studenti před tím v terénní části našli a sebrali. Žáci a studenti vidí přípravu pozorovaných vzorků od samého počátku až po detailní průzkum pod mikroskopem díky zobrazovací technologii.

Pro případné bližší informace, nebo při projevení zájmu nás prosím kontaktujte. Veškeré podrobnosti naleznete v záložce Kontakty.