Služby v oblasti mykologie

Nabízíme služby Soudního znalce v oboru stavebnictví -hodnocení napadeného dřeva dřevokaznými houbami.

Posuzování stavu objektů z hlediska výskytu dřevokazných druhů hub a zpracování znaleckých (soudních) posudků v tomto oboru.

Dále pak znalectví v oboru ochrany přírody - specializace mykologie. Jedná se o posuzování a zpracování znaleckých posudků. Např. vliv nežádoucích zásahů v krajině z hlediska výskytu makromycetů na daném území.