• Nejedlá

pórnovitka různopórá
Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk 1967

Synonyma:

Agaricus versiporus (Pers.) E.H.L. Krause (1932), Boletus incertus (Pers.) Murrill (1920), Coriolus obliquus (Schrad.) Pat.(1900), Daedalea mollis Velen. (1922), Daedalea mollis var. membranacea Wormsk. ex Fr. (1828), Hydnum obliquum Schrad. (1794), Hydnum paradoxum Schrad. (1794), Hyphodontia paradoxa (Schrad.) Langer & Vesterh. (1996), Irpex daedaleaeformis Velen. (1922), Irpex decumbens Rick (1932), Irpex deformis Schrad. ex Fr. (1828), Irpex obliquus (Schrad.) Fr. (1828), Irpex obliquus f. labyrinthiformis Rodway & Cleland (1930) , Irpex obliquus (Schrad.) Fr. (1828) f. obliquus, Irpex obliquus var. argillaceocinnamomeus Rodway & Cleland (1930), Irpex obliquus (Schrad.) Fr. (1828) var. obliquus, Irpex paradoxus (Schrad.) Fr. (1838), Irpex porosolamellatus Rick (1959), Kneiffiella paradoxa (Schrad.) Zmitr. & Malysheva (2004), Lenzites paradoxa (Schrad.) Pat. (1885), Oxyporus pseudo-obducens Pilát ex Bondartsev (1953), Polyporus incertus (Pers.) Sacc. (1888), Polyporus laciniatus Velen.  (1922), Polyporus obliquus (Schrad.) E.H.L. Krause (1934), Polyporus versiporus Pers. (1825), Polyporus versiporus subsp. incertus Pers. (1825), Polyporus versiporus Pers. (1825) subsp. versiporus, Polyporus versiporus var. angulatus Pers., Polyporus versiporus var. deflexus Pers. (1825), Polyporus versiporus var. farinosus Pers. (1825), Polyporus versiporus var. immutatus Pers. (1825), Polyporus versiporus var. lanuginosus Pers. (1825), Polyporus versiporus var. sistotremoides Pers. (1825), Polyporus versiporus Pers. (1825) var. versiporus, Poria albofulva Rick (1960), Poria incerta (Pers.) Murrill (1920), Poria laciniata Velen. (1922), Poria membranicincta var. megalospora Rick (1960), Poria mucida var. radula Bourdot & Galzin (1925), Poria pseudo-obducens Pilát (1941), Poria versipora (Pers.) Sacc. (1888), Poria versipora f. obliqua (Schrad.) Kreisel (1961), Poria versipora (Pers.) Sacc. (1888) f. versipora, Schizopora laciniata Velen. (1922), Schizopora versipora (Pers.) Teixeira (1986), Sistotrema obliquum (Schrad.) Alb. & Schwein. (1805), Sistotrema paradoxum (Schrad.) Pers. (1801), Xylodon deformis (Schrad. ex Fr.) P. Karst. (1882), Xylodon obliquus (Schrad.) P. Karst. (1881) , Xylodon paradoxus (Schrad.) Chevall. (1826), Xylodon versiporus (Pers.) Bondartsev (1953), Xylodon versiporus f. deformis (Schrad. ex Fr.) Domański (1965), Xylodon versiporus f. obliquus (Schrad.) Domański (1965) , Xylodon versiporus f. paradoxus (Schrad.) Domański (1965) , Xylodon versiporus (Pers.) Bondartsev (1953) f. versiporus, Xylodon versiporus var. pseudo-obducens Pilát ex Domański (1964), Xylodon versiporus var. radula (Bourdot & Galzin) Domański (1965), Xylodon versiporus (Pers.) Bondartsev (1953) var. versiporus

Biotop

Roste po celý rok na mrtvém dřevě listnáčů, vzácně i jehličnanů.

Klíčové makro a mikro znaky

Plodnice: rozlité, pevně přirostlé k substrátu, 2-5 mm tlusté, z toho subikulum do 2 mm, v mládí nejprve bělavé, nažloutlé až krémové, pak naokrovělé, ve stáří až krémově nahnědlé.

Hymenofor: v mládí a na přirůstajícím okraji s velmi nízkými rourkami a drobnými póry, 1-3 (4) na mm, na okraji nepravidelně potrhanými, později většinou s labyrinticky uspořádanými lištovitými útvary (irpikoidní), někdy i pokrytý nepravidelnými zoubky, které jsou buď zploštělé nebo ostnité.  

Mikroskopie: výtrusy 5,5-6,5 x 3,5-4,5 μm, široce elipsoidní, hladké, tenkostěnné, neamyloidní, přítomny pravé skeletové hyfy.

Na odumřelém kmínku listnáče v podmáčených křovinách.

Libor Hejl
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 5674)

Herbářová položka

k dispozici