• Nejedlá

Peniophora pithya (Pers.) J. Erikss. 1950

Synonyma:

Corticium plumbeum Fr. (1874)
Kneiffia plumbea (Fr.) Bres. (1903)
Peniophora plumbea (Fr.) Bourdot & Galzin (1928) 
Terana plumbea (Fr.) Kuntze (1891)
Thelephora pithya Pers. (1822)

Biotop

Roste na odumřelích větvích jehličnatých stromů, zejména jedlí (Abies) a smrků (Picea).

Klíčové makro a mikro znaky

Plodnice: rozlité, na okraji obvykle mírně zvednuté, za čerstva voskovité až kožovité, za sucha tence korovité, povrch hrbolkatý, zbarvení za vlhka šedé až šedohnědé, někdy i s fialovým nádechem, za sucha světlejší, přirůstající okraj bělavý.

Mikroskopie: spory (6-) 6,5-7,5 (-9) x 2,5-3 µm, válcovité až alantoidní, hladké, tenkostěnné, hyalinní, neamyloidní. Goeocystidy subcylindrické, 50-100 x 8-10 µm, tenká až mírně silnostěnné (do 0,5 µm); lamprocystidy kuželovité až subcylindrické, 30-60 x 8-10,5 µm.

Peniophora pithya na čerstvě pokácené větvi jedle (Abies alba).

Libor Hejl
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 6550)

Možnost záměny

Za další podobné druhy Peniophora, často zejména za P. cinerea (kornatka popelavá), které roste obvykle na listnáčích a má o něco větší spory (7-10 x 2,5-3 µm).

Herbářová položka

k dispozici