• Nejedlá

dřevomor plazivý
Nemania serpens (Pers.) Gray 1821

Synonyma:

Gamosphaera serpens (Pers.) Dumort. (1822)
Geniculosporium serpens Chesters & Greenh. (1964)
Hypoxylon atropurpureum var. brevistipitatum L.E. Petrini & J.D. Rogers (1986)
Hypoxylon colliculosum (Schwein.) Nitschke (1867)
Hypoxylon crustaceum var. reticulatum (P. Karst.) P. Karst. (1885)
Hypoxylon discoideum Ellis & Everh. (1894) 
Hypoxylon epirhodium Berk. & Ravenel (1875)
Hypoxylon hydnicola (Schwein.) Sacc. (1882)
Hypoxylon reticulatum P. Karst. (1873)
Hypoxylon serpens (Pers.) J. Kickx f. (1835)
Hypoxylon serpens (Pers.) J. Kickx f. (1835) var. serpens
Nemania colliculosa (Schwein.) Granmo (1999)
Nemania prava Granmo, Læssøe & T. Schumach. (1999)
Nemania reticulata (P. Karst.) Granmo (1999)
Nemania serpens var. colliculosa (Schwein.) Y.M. Ju & J.D. Rogers (2002)
Nemania serpens var. hydnicola (Schwein.) Y.M. Ju & J.D. Rogers (2002)
Nemania serpens (Pers.) Gray (1821) var. serpens
Sphaeria colliculosa Schwein. (1822)
Sphaeria hydnicola Schwein. (1825)
Sphaeria mammiformis Hoffm. (1787)
Sphaeria serpens Pers. (1796)
Sphaeria serpens Pers. (1796) var. serpens
Sphaeria undulata Schumach. (1803)

Biotop

Roste hojně na odkorněném mrtvém dřevě nejrůznějších listnáčů.

Klíčové makro a mikro znaky

Plodnice: stromata rozlitá, nepravidelného protáhlého tvaru, do 2 mm široká, často navzájem srůstající, pak až 60 mm dlouhá, tloušťka do 0,8 mm, korovitě tvrdá, v mládí šedočerná, pak hnědočerná až černá, hrbolkatá a bradavkatá, na vrcholu bradavek s ústí perithecií. 

Perithecia: 0,5-0,7 mm, téměř kulovitá.

Ostioly: černé, obvykle široce kuželovité.

Mikroskopie: výtrusy 10,5-14 x 4-5, 5 μm, téměř elipsoidní, nestejnostranné s široce zaoblenými konci, s krátkou nenápadnou zárodečnou štěrbinou, světle olivověhnědé. Vřecka válcovité, 75-90 x 6-8 μm, apikální aparát neamyloidní, (v Melzerově činidle nereaguje), v Lugolově roztoku je reakce dextrinoidní (světle červenohnědá).

Nemania serpens var. serpens (dřevomor plazivý) na odkorněném kmenu javoru (Acer).

Libor Hejl
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 6160)

Možnost záměny

Zejména za další podobné druhy rodu Nemania, které se odlišují mikroskopickými znaky. Je popsáno několik variet, např. Nemania serpens var. colliculosa a Nemania serpens var. hydnicola, které se liší amyloidní reakcí apikálního aparátu je v Melzerově činidle.

Herbářová položka

k dispozici