• Nejedlá

helmovka širokolupenná
Mycena latifolia (Peck) A.H. Sm. 1935

Synonyma:

Agaricus latifolius Peck (1872) 
Mycena galericulata subsp. latifolia (Peck) Sacc. (1887)
Mycena latifolia (Peck) Mussat (1901)
Prunulus latifolius (Peck) Murrill (1916)

Biotop

Roste vzácně na otevřených travnatých stanovištích či rašeliništích, méně v opadu pod jehličnatými či listnatými stromy.

Klíčové makro a mikro znaky

Klobouk: 5-25 mm v průměru, v mládí kuželovitý až zvoncovitý, pak parabolický až konvexní, v dospělosti někdy i zploštělý a s nízkým hrbolem, s průsvitně čárkovaným okrajem, v mládí jemně vločkatý, ale brzy lysý, hygrofánní, černohnědý až tmavě hnědý s bělavým okrajem, stářím blednoucí.

Lupeny: řídké, široce připojené až krátce sbíhavé, s krátkým zoubkem, v mládí bělavé, pak bělavě našedlé až světle hnědošedavé s bělavým ostřím.

Třeň: 20-70 x 0,5-1,5 mm, válcovitý, rovný, elastický, z větší části lysý, za vlhka poněkud slizký, v mládí na vrcholu šedobělavý, s modročerný až načernale šedým odstínem, v dolní části šedý až světle šedohnědý, stářím víceméně šedavý nebo nahnědle šedý s bledší horní částí, na bázi hustě pokrytý dlouhými, ohebnými, bílými vlákny.

Dužnina: pach žádný, někdy velmi slabě zemitá, chuť neutrální, mírná.

Mikroskopie: bazídie 29-39 x 6-7 µm, štíhle klavátní, 4-výtrusé, výtrusy 7,2-10 x 4-5,5 um, obvykle subcylindrické, amyloidní, cheilocystidy 40-85 x 6-23 µm, pleurocystidy hojné, až do 100 µm dlouhé. Přezky přítomné ve všech tkáních.

Šumava, pod vrbou (Salix sp.).

Libor Hejl
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 6645)

Herbářová položka

není k dispozici