• Nejedlá

kavinovka lošákovitá
Hydnocristella himantia (Schwein.) R.H. Petersen 1971

Synonyma:

Clavaria himantia (Schwein.) Bourdot & Galzin (1928), Hydnum himantia Schwein. (1822), Kavinia himantia (Schwein.) J. Erikss. (1958), Mycoacia himantia (Schwein.) L.W. Mill. & J.S. Boyle (1943), Odontia himantia (Schwein.) Bres. (1903), Oxydontia himantia (Schwein.) L.W. Mill. (1933)

Biotop

Roste vzácně na trouchnivějícím dřevu listnáčů i jehličnanů, s oblibou na vlhčích místech kolem potoků v pahorkatinném až horském stupni.

Klíčové makro a mikro znaky

Plodnice: rozlité, měkce blanité, s bílým vatovitým subikulem, hustě pokryté šídlovitými ostmi, na okraji s bělavými, provázkovitými rhizomorfami. 

Ostny: 2-4 (-6) mm dlouhé, šídlovité, v mládí bělavé, pak okrovějící, po zaschnutí až hnědavé.

Mikroskopie: hyfový systém monomitický, výtrusy (8) 9-11 (-12) x 4-5 µm, hladké, tenkostěnné, hyfy osténkaté s přezkami, cystidy nepřítomny, bazídie kyjovité, 25-45 x 6-8 µm.

V údolí potoka na spodku tlejícího kmenu listnáče.

Libor Hejl
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 6010)

Herbářová položka

k dispozici