• Jedlá

penízovka jehlicová
Flammulina ononidis Arnolds 1977

Synonyma:

Collybia velutipes subsp. pratensis (Schief.) Schief. (1963)
Flammulina velutipes var. pratensis Schief. (1949)

Biotop

Roste vzácně na teplých otevřených travnatých stanovištích, typicky na stepních lokalitách, výhradně na odumřelých kořenech jehlice trnité (Ononis spinosa).

Klíčové makro a mikro znaky

Velmi podobná a makroskopicky nerozeznatelná od penízovky sametonohé (Flammulina velutipes), které má o něco menší výtrusy a roste na dřevě.

Mikroskopie: výtrusy (8,5-) 9-12,5 (14) x 4,5-5,5 μm, elipsoidní až protáhle elipsoidní, hladké, bezbarvé, neamyloidní. 

Flammulina ononidis
Libor Hejl
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 6418)

Herbářová položka

k dispozici