• Nejedlá

pórnatka bledoplavá
Ceriporiopsis gilvescens (Bres.) Domański 1963

Synonyma:

Ceriporiopsis gilvescens f. carneobrunnea (Pilát) Domański, Ceriporiopsis gilvescens (Bres.) Domański f. gilvescens, Poria gilvescens Bres., Poria gilvescens var. carneobrunnea Pilát, Poria gilvescens Bres. var. gilvescens, Tyromyces gilvescens (Bres.) Ryvarden

Biotop

V Evropě hojně rozšířený druh, který vyrůstá nejčastěji na mrtvém dřevě buku lesního (Fagus sylvatica), méně často pak na jiných listnatých stromech jako je dub (Quercus), habr (Carpinus), jasan (Fraxinus), javor (Acer) nebo topol %

Mikro fotky a nákresy

Možnost záměny

Makroskopicky jsou podobné některé další druhy tohoto rodu, stejně jako např. z rodu Ceriporia.

Herbářová položka

k dispozici