• Nejedlá

dřevokaz kožový
Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto 1967

Synonyma:

Auricularia papyrina Bull. (1789), Auricularia papyrina var. alba Bull. (1791), Auricularia papyrina var. cinerea Bull. (1791), Auricularia papyrina Bull. (1789) var. papyrina, Auricularia papyrina var. rubra Bull. (1791), Boletus purpurascens DC. (1815), Byssomerulius confluens (Schwein.) Lindsey & Gilb. (1978), Byssomerulius corium f. castaneus Parmasto (1967), Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto (1967) f. corium, Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto (1967) var. corium, Byssomerulius corium var. halileensis Zmitr., Spirin & Wasser (2006), Byssomerulius sordidus (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Hjortstam (1995), Cantharellus confluens (Schwein.) Schwein. (1832), Cladoderris rickii Lloyd (1923), Meruliopsis corium (Pers.) Ginns (1976), Merulius aurantiacus Klotzsch ex Berk. (1836), Merulius chilensis Speg. (1924), Merulius confluens Schwein. (1822), Merulius corium (Pers.) Fr. (1828), Merulius corium f. alutaceus Bres. (1901), Merulius corium (Pers.) Fr. (1828) f. corium, Merulius corium (Pers.) Fr. (1828) var. corium, Merulius cubensis Burt (1917), Merulius deglubens (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Burt (1917), Merulius dubiosus var. coriaceus Rick (1960), Merulius haedinus Berk. & M.A. Curtis (1872), Merulius hirsutus Burt (1917), Merulius moelleri Bres. & Henn. (1896), Merulius papyrinus (Bull.) Quél. (1888), Merulius papyrinus var. caesius Quél. (1892), Merulius papyrinus (Bull.) Quél. (1888) var. papyrinus, Merulius pelliculosus Cooke (1891), Merulius sodiroi (Pat.) Rick (1960), Merulius sordidus Berk. & M.A. Curtis ex Cooke (1891), Phlebia blumenaviensis Henn. (1897), Phlebia deglubens Berk. & M.A. Curtis ex Cooke (1891), Phlebia sodiroi Pat. (1892), Polyporus purpurascens Pers. (1825), Sesia aurantiaca Kuntze (1891), Sesia confluens (Schwein.) Kuntze (1891), Sesia corium (Pers.) Kuntze (1891), Sesia haedina (Berk. & M.A. Curtis) Kuntze (1891), Thelephora corium Fr. (1828), Thelephora corium Pers. (1801), Thelephora incarnata var. corium (Pers.) Pers. (1822), Thelephora papyrina (Bull.) Lam. & DC. (1805)

Biotop

Roste hojně po celý rok, hlavně na spodní straně spadlých větví listnáčů.

Klíčové makro a mikro znaky

Plodnice: polorozlité až rozlité, na okrajích kloboukovitě odstávající, s povrchem jemně plstnatým, kožovité, ve stáří tenké a papírovité, bílé až světle okrové. Spodní strana a povrch rozlité části nejdříve hladké, pak síťnatě žilnaté, na okraji bílé, ke středu žlutookrové.

Mikroskopie: hyfy bez přezek, merulioidní hymenofor, výtrusy hladké, bezbarvé, neamyloidní, způsobuje bílou hnilobu.

na spodní straně spadlé větve dubu (Quercus)

Libor Hejl
V případě zájmu o zakoupení fotografie nás prosím kontaktujte (ID: 3095)

Herbářová položka

k dispozici